O názvu obce

Řitka, Řítka, Řidka, ale i Řídká

Název obce se během času několikrát měnil, byla to Řitka, Řítka, Řidka, ale i Řídká. Obec byla v začátcích složena ze dvou částí, obec Řitka a osada Veselka. Obec Řitka měla v té době asi 40 čísel popisných a osada Veselka asi 10 č.p. Ještě po zrušení vrchnostenských úřadů roku 1850, kdy nastupuje zřízení obecní, podléhala Veselka vrchnosti v Mníšku a Řitka vrchnosti na Řitce.

Na zámku do roku 1854 patřila Řitka k faře Mníšecké a po roce 1854 k faře Líšnické. Veselka po roce 1854 patřila stále katastrem i farou k Mníšku. Všimněme si, že prodleva od zrušení vrchnostenských úřadů do doby nežli se začalo něco nového dít, je značná. Velkou škodou pro obec Řitku je, že nemá vůbec žádné staré listiny ve svém archívu. Postaral se prý o to jeden z dřívějších tajemníků, který rád staré listiny používal na zatopení v kamnech. Datumy uvedených událostí si proto často protiřečí a je těžké určit ten pravý.

Rozhodnutí c.k. Okresního úřadu Zbraslav

„Z rozhodnutí c.k. Okresního úřadu Zbraslav z 11. září 1861 je osada Veselka přifařena ( kostel ) a přiškolena ( škola ) k obci Líšnice vyjímajíc č.p. 1 panský hostinec Veselka a č.p. 4 vrchnostenská myslivna. Roku 1876 se Řitka, s přihlédnutím na četné žádosti jejich občanů o připojení k Líšnici, stává osadou pro obec Líšnici.“ Toto sloučení trvalo do roku 1924. Uspořádání hranic katastrů mezi Řitkou a Mníškem r. 1888 výnosem ministerského rady.

Část katastrálního území osady Veselka, která je v podstatě zabydlena, ale ne ostatní polnosti se přiděluje k Řitce. Bylo též rozhodnuto, že osada Veselka bude tvořit se sousední obcí Řitkou jeden celek.

A. Dvořák