Územní plán

Územní plán je jedním z klíčových dokumentů pro rozvoj a správu naší obce. Rádi bychom vám poskytli aktuální informace o současné podobě územního plánu a jeho významu pro naše společenství.

Územní plán je strategický dokument, který určuje, jak se bude naše obec vyvíjet v budoucnu. Zohledňuje různé aspekty jako například urbanistické plánování, ochranu životního prostředí, dopravní infrastrukturu a sociální zařízení. Cílem územního plánu je zajistit, aby byl rozvoj obce koordinovaný, udržitelný a přizpůsobený potřebám obyvatel. Územní plán nabyl účinnosti 19.10.2022.

Územní plán ke stažení