Vyhlášky a nařízení

Na této stránce naleznete aktuální platné vyhlášky a nařízení. Tyto dokumenty jsou velmi důležité pro udržení pořádku v naší obci a pro ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti.

Přehled aktuálních vyhlášek a nařízení bude pravidelně aktualizován, aby byly všechny informace co nejaktuálnější. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete více informací ohledně některého z dokumentů, neváhejte nás kontaktovat na našem obecním úřadě.

 

Vyhlášky ke stažení

pdf 489,08 KB

Obecně závazná vyhláška obce Řitka k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Stáhnout
pdf 503,06 KB

Obecně závazná vyhláška obce Řitka o nočním klidu a regulaci hlučných činností

Stáhnout
pdf 492,41 KB

Obecně závazná vyhláška obce Řitka o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství a k zabezpečení místních záležitostí

Stáhnout
pdf 558,81 KB

Obecně závazná vyhláška obce Řitka o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Stáhnout
pdf 46,40 KB

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu Řitka

Stáhnout
pdf 41,73 KB

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Stáhnout
pdf 559,77 KB

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Stáhnout
pdf 295,90 KB

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stáhnout
pdf 76,55 KB

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad

Stáhnout
pdf 42,62 KB

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Řitka

Stáhnout
jpeg 49,12 KB

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se stanový společný školský obvod pro základní školní docházku

Stáhnout
pdf 206,93 KB

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad

Stáhnout
pdf 56,83 KB

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Stáhnout
pdf 99,61 KB

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích

Stáhnout
pdf 63,95 KB

Obecně závazná vyhláška č. 11 /2007 ze dne 25.10. 2007, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Řitka

Stáhnout
pdf 66,13 KB

Obecně závazná vyhláška č. 10/2007 kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci Řitka

Stáhnout
pdf 54,71 KB

Obecně závazná vyhláška č. 9/2007 kterou se ruší obecně závazná vyhláška Obce Řitka č. 1/1993 o ochraně zemědělského půdního fondu v katastrálním území obce Řitka a obecně závazná vyhláška Obce Řitka č. 6/1994 o ochraně životního prostředí v obci Řitka

Stáhnout
pdf 97,51 KB

Obecně závazná vyhláška č. 8/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálním území obce Řitka

Stáhnout
pdf 82,81 KB

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 kterou se ruší obecně závazné vyhlášky Obce Řitka č. 2/1993, 5/1994 a 4/1995 o vybírání evidenčního poplatku za užívání mateřské školky

Stáhnout
pdf 49,69 KB

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o příspěvcích za připojení na vodovodní, kanalizační a plynový řád obce, a za překopy komunikací

Stáhnout
pdf 88,99 KB

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o zajištění veřejného pořádku a čistoty na území obce Řitka

Stáhnout