Zásady ochrany osobních údajů, GDPR

Vaše soukromí a ochrana osobních údajů jsou pro nás zcela klíčové. Jsme si plně vědomi důležitosti ochrany vašich informací a závazku dodržovat přísná pravidla a standardy v oblasti zpracování osobních údajů.

Naše obec se řídí všemi relevantními zákony a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Snažíme se zajistit, že veškeré osobní údaje, které nám poskytujete, jsou řádně chráněny a zpracovávány v souladu se zákonnými požadavky.

Naše politika zpracování osobních údajů je založena na transparentnosti, důvěryhodnosti a respektu k vašim právům. Chápeme, že vaše osobní údaje jsou cenným a citlivým majetkem, a proto se s nimi zacházíme odpovědně a pečlivě.

Dokumenty ke stažení