Oprava komunikace – K Potokům

1. 8. 2023

Vzhledem k nutnosti opravy havarijního stavu komunikace v části ulice K Potokům dojde v době od 14.8.2023 do 18.8.2023 k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích v této lokalitě. Věnujte pozornost přenosnému dopravnímu značení. Havarijní stav komunikace je nyní pouze provizorně zajištěn.