Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

18. 5. 2023

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce naleznete zde.