Czechpoint

Czechpoint je asistovaným místem výkonu Veřejné Správy, zde můžete zažádat o výpisy veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

Pracoviště Czechpoint naleznete na Obecním úřadě Řitka.

 

Můžete si zařídit

Výpisy

 • Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis elektronických receptů pacienta
 • Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku
 • Formulář katastru nemovitostí
 • Výpis snímku z katastrální mapy
 • Výpis z veřejného rejstříku (obchodní, spolkový, nadační, ústavů, společenství vlastníků)
 • Rejstřík trestů
 • Formulář výpisu z rejstříku trestů právnických osob
 • Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Formulář živnostenského rejstříku

Agendy ISDS

 • Zřízení datové schránky
 • Vydání nových přístupových údajů
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Zrušení přístupu pověřené osoby
 • Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Povolení příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • Zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • Oznámení o změně statutárního orgánu
 • Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

Konverze dokumentů

 • Formulář autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Formulář autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Základní registry

 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Záznam o využití údajů v registru osob
 • Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel
 • Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
 • Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě

Ostatní podání

 • Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu
 • Zprostředkovaná identifikace
 • Jednorázový příspěvěk na děti