Svoz odpadů

Svoz BIO odpadu

Nutnost vlastnit BIO popelnici od společnosti Komwag (lze zakoupit na úřadě – cena 1 815 Kč). Svozy platí obec. Sváží se v období duben – říjen v pondělí. Vždy je nutné si na Obecním úřadě vyzvednout známku na aktuální rok.

Svoz komunálního odpadu – vždy v pátek

  • popelnice 80 l, svoz 1x za 14 dní, cena 624 Kč
  • popelnice 120  l, svoz 1x za 14 dní, cena 936 Kč
  • popelnice 120 l, svoz 1x týdně, cena 1 872 Kč
  • popelnice 240 l, svoz 1x týdně, cena 3 744 Kč
  • kontejner 1 100 l, svoz 1x týdně, cena 17 160 Kč
  • sada pytlů 60 l, na rok, cena 900 Kč

 

Číslo účtu pro platbu 389820399 / 0800, jako variabilní symbol vždy uvádět číslo domu nebo chaty, za kterou je svoz odpadu hrazen.

Poplatek pro svoz komunálního odpadu je dle Obecně závazné vyhlášky obce Řitka č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci splatný do 31.1. následujícího kalendářního roku.

Uhradit on-line přes platební portál