Zábor veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství se týká situací, kdy fyzické nebo právnické osoby využívají část veřejného prostranství pro své soukromé účely. Tato situace může narušit kvalitu a bezpečnost veřejného prostranství, což může mít negativní dopad na všechny obyvatele obce. V souladu s platnou legislativou musí být každý zábor veřejného prostranství povolen a musí být splněny stanovené podmínky pro takové využívání. Obec může povolení záboru podmínit náhradou škody nebo dalšími podmínkami, které mají zajistit ochranu veřejného zájmu.

V případě, že máte zájem o zábor veřejného prostranství pro své soukromé účely, kontaktujte prosím obecní úřad, případně využijte formulář níže.

Formuláře ke stažení