Údržba pozemků v katastrálním území Řitka

13. 7. 2023

Dovolujeme si upozornit vlastníky pozemků v katastrálním území Řitka, že je potřeba pozemky řádně udržovat, tak aby nedocházelo k zarůstání plevelem a křovinami. Udržování řádného stavu, tzn. posečení, případně vyklučení, neudržovaných porostů a následné sečení minimálně 2x ročně je základem pro zamezení nežádoucího stavu šíření invazních druhů rostlin, jako je bolševník velkolepý či křídlatka.

Křoviny, na kterých by mohla být hnízda ptáků, je třeba odstraňovat mimo období hnízdění (tj. mimo období od 1. dubna do 15. září kalendářního roku).