Fakturace za vodu – INFORMACE

23. 3. 2023 Datum sejmutí: 8. 4. 2023

Vážení odběratelé,

omlouváme se Vám za chybně vystavenou fakturu v částce týkající se vodného/ stočného za období roku 2023, kde byla chybně stanovena cena za měrnou jednotku. Tímto prosím považujte Vám již zaslanou fakturu za bezpředmětnou. V následujících dnech vám bude zaslána faktura nová. Pokud jste již fakturu uhradili, částka vám bude vrácena zpět. Chyba vznikla na straně dodavatele softwarové firmy při zadávání vstupních údajů. Děkujeme za pochopení.