Informace k zápisu do Mateřské školy Řitka a kritéria přijetí

7. 4. 2020 Datum sejmutí: 14. 5. 2020

Vážení rodiče,

Dne 14.5.2020 se v Mateřské škole Řitka, okres Praha západ koná od 13:00 -17:00hod.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pro školní rok 2020/2021

Informace k zápisu :

V důsledku mimořádných opatření se zápis koná bez přítomnosti dětí.

Zákonný zástupce dítěte předkládá u zápisu občanský průkaz svůj i (manžela/manželky), popř. kopii občanského průkazu a originál rodného listu dítěte, u cizinců- cestovní pas + vyplněná žádost o přijetí.

K zápisu se mohou dostavit děti řádně očkované a trvale přihlášené v obci Řitka – viz. Kritéria pro přijetí (potvrzení od lékaře je součástí Žádosti o přijetí do MŠ, kterou již vyplněnou odevzdáte u zápisu. Povinné očkování se nevztahuje na děti přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Mateřská škola nenaplňuje materiálně – technické požadavky pro přijetí dětí mladších 3 let.

POZOR !

Dne 4.5.2020 a 5.5.2020 si mohou rodiče požádat on-line na www.ms-ritka.cz o pořadové číslo s určeným časem  a o Žádost o přijetí dítěte do MŠ , nebo si ji vyzvednout osobně (jednotlivě) v ředitelně MŠ od 8:00 do 16:00 hod. ( aby se předcházelo setkávání skupin lidí a dlouhému čekání při zápisu.)

Pořadí zapsání dítěte při zápisu nebude rozhodující pro přijetí do MŠ !  Rozhodující jsou přijímací kritéria.

Těšíme se na Vaši návštěvu v lepších časech.

Informace k zápisu do Mateřské školy Řitka, okres Praha-západ , konanému dne 14.5.2020 a stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, podrobnosti: zde

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do
Mateřské školy Řitka, okres Praha – západ pro školní rok
2020 / 2021, podrobnosti: zde

 

Dodatečné opatření k zápisu do Mateřské školy

Uvítáme, pokud je to možné, podání vyplněné přihlášky k předškolnímu vzdělávání elektronickou podobou v časovém rozmezí  od  6.5.2020. do 14.5.2020  včetně.  

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (p7zkyvs )
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail !)
  3. poštou
  4. osobním podáním – pouze v jeden den  14.5.2020  (jednotlivě)

 

Pro doložení rodného listu dítěte stačí odeslat s přihláškou kopii rodného listu.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor na stránkách MŠ)
  2. doloží kopii očkovacího průkazu

Vedle doložení dokladu o očkování není potřeba žádné jiné potvrzení lékaře.

 

 

 

6.4.2020                                                                          Lenka Rathausová

dočasně pověřená ředitelka školy