Nabídka svozu bioodpadu

15. 4. 2022 Datum sejmutí: 14. 5. 2022

Nabídka svozu bioodpadu

 

Řada z vás využívala svozu biodpadu společností KOMWAG. Služba ale velmi podražila a tím se snížila i její atraktivita. Obec sice přidělila kompostéry všem zájemcům, nicméně i tak by doplňková služba svozu zejména posekané trávy byla žádoucí.

Využili jsme proto všech svých možností a podařilo se nám sjednat velmi příznivé ceny za předpokladu, že svoz biodpadu převezme obec.

Proto všem zájemcům z obce od 1.5.2022nabízíme službu bezplatně. Podmínkou je však zakoupení 240l  nádoby do vlastnictví (stejná podmínka platila i u předchozích individuálních smluv).

Současní vlastníci, kteří mají uzavřenou smlouvu s KOMWAGEM, na tom nebudou tratní, své smlouvy ukončí k 30. 4. (předjednáno s Komwagem) a od 1. 5 přejdou do obecního systému sběru a svozu BIO odpadu.

Zájemci, kteří se dostaví nejlépe do konce dubna, zakoupí popelnici na BIO na obecním úřadě a tím se přihlásí ke svozu bioodpadu. Jednotně bude k dispozici velikost 240 l s týdenním svozem, cena nádoby bude stejná jako u Komwagu.