Obec Řitka zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr uzavřít směnnou smlouvu

29. 6. 2022 Datum sejmutí: 1. 8. 2022