Odpady – změna v platbě

10. 1. 2022 Datum sejmutí: 31. 3. 2022

V souvislosti s novou legislativou ČR, která upravuje problematiku odpadů, byla obec nucena upravit svůj systém odpadového hospodářství ve smyslu nové právní úpravy – přijetím dvou nových vyhlášek (viz úřední deska obce).

Pro občany to bude mít dopad v zásadě minimální, došlo k drobnému navýšení u běžně používaných nádob, nejvyšší nárůst je však u kontejnerů o objemu 1100 l, to je bohužel způsobeno zákonem stanovenou metodikou výpočtu. Vzhledem k tomu, že se zvýšení cen kontejnerů 1100 l týká zejména bytových domů, jsme připraveni po dohodě se správci či předsedy družstev provádět případné výměny kontejnerů za jiné nádoby, tato možnost se samozřejmě týká i ostatních zájemců o změnu nádoby na odpady.

Největší změnou je však skutečnost, že zákon neumožňuje u systému platby dle objemu odpadu, vybírat obci peníze předem, či zálohou, ale až po uplynutí sezóny, tzn., že platby za odpady za rok 2022, se budou hradit až v lednu 2023.

Proto prosím neplaťte poplatek za odpady pro rok 2022, ani jej nezasílejte bankovním převodem. Pokud již někdo přeci jen poplatek na účet zaslal, bude mu vrácen.

Na obecním úřadě si jen vyzvedněte známku na popelnici pro letošní rok.