OPATŘENÍ MĚSTSKÉ POLICIE ČERNOŠICE

19. 3. 2020 Datum sejmutí: 30. 4. 2020

OPATŘENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ČERNOŠICE
Z důvodu předcházení šíření koronaviru je s okamžitou platností až do odvolání omezen
vstup veřejnosti na služebnu Městské policie Černošice.
V případě dotazu ohledně ztrát a nálezů kontaktujte strážníky výhradně telefonicky.
Nálezy nenoste na služebnu Městské policie Černošice bez předchozí telefonické
domluvy. V případě odchycených psů je vždy nutné odchyt oznámit nejdříve telefonicky
a řídit se pokyny strážníků ohledně předání psa, či jiného zvířete.
S okamžitou platností je pozastaveno projednávání přestupků na základě výzev
k dostavení se pro nepřítomného řidiče, které byly v posledních dnech (od 1.3.2020)
umístěny za stěrač vozidel. Tyto výzvy budou s občany řešeny až po zrušení
mimořádných opatření. Výzvy staršího data budou předány správnímu orgánu
k dalšímu řešení.
Dále žádáme veřejnost, aby v těchto dnech při kontaktu se strážníky respektovala
doporučení vlády ohledně dostatečné vzdálenosti (cca 2 metry) a používala ochranné
prostředky (roušky, respirátory).
V případě osob, které mají ochrannou karanténu nebo příznaky onemocnění
koronavirem, je nutné vždy dopředu strážníky na tuto skutečnost upozornit.
Ke komunikaci se strážníky využívejte výhradně telefonického spojení:
606 707 156
605 255 450
724 060 620