Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

15. 4. 2017 Datum sejmutí: 5. 5. 2017

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne :                 05.05.2017        od : 07:30 hod      do : 15:00 hod.
v lokalitě :         Řitka – Řitka

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.: část obce : Řitka Za Štěpnicí /276, 260, 265, 273, 277, 291, 311, 317, 323, 343, 344, 364, 365, 366, 369, 374, 375, 384 č.p.:/č.orient. bez ulic : 150/37, 158/17, 158/48, 158/62, 298, 305

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.