Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Obecně závazná vyhláška obce Řitka k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředi, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

27. 9. 2023 Datum sejmutí: 27. 10. 2023