OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU

5. 8. 2015 Datum sejmutí: 21. 8. 2015

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku zadávanou výběrovým řízením ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,s názvem

„Pronájem a provozování vodohospodářské infrastruktury“