Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy

4. 6. 2024