Plánovací smlouva uzavřená podle § 66 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. Stavebního zákona

12. 3. 2021 Datum sejmutí: 26. 3. 2021