Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

28. 4. 2023 Datum sejmutí: 28. 5. 2023