Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

29. 4. 2024 Datum sejmutí: 2. 6. 2024