Pozvánka na OZ dne 22.12.2011

14. 12. 2011 Datum sejmutí: 23. 12. 2011

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 22.12.2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka :

Program :

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Projednání nové vyhlášky o odpadech
4. Projednání návrhu VaK Beroun a.s., na úpravu cen vodného a stočného
5. Stanovení výše poplatku za zřízení věcného břemena na obecních pozemcích
6. Projednání koupě objektu domku ČOV Řitka z majetku společnosti ŘITKA ARCH a.s., v likvidaci
7. Schválení rozpočtového opatření č. 5
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr