Pozvánka na zastupitelstvo 17.5.2012 od 18ti hodin

10. 5. 2012 Datum sejmutí: 18. 5. 2012

Zveme Vás na  zasedání zastupitelstva obce, které se koná 17.5.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka :

 Program :

1)      projednání a schválení výsledků výběrového řízení na dovadavatele opravy komunikací, chodníků a výstavbu víceúčelové hřiště, zmocnění starosty obce k podpisu smluv s vítězi výběrového řízení,

2)      projednání dopravní pasportizace a úpravy dopravního značení v obci (stará zástavba),

3)      informace o změně složení stavební komise,

4)      schválení nového skartačního řádu obce,

5)      projednání závěrečné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řitka za rok 2011 a schválení závěrečného účtu obce za rok 2011,

6)      schválení rozpočtového opatření č.1

 Kamil Abbid, starosta