Provoz jednotlivých ambulancí Oblastní nemocnice Příbram

31. 3. 2020 Datum sejmutí: 16. 4. 2020

Provoz jednotlivých ambulancí Oblastní nemocnice Příbram

K týdnu od 25. 3. 2020

Uvádíme přehled péče jak je v tuto chvíli dostupná v Oblastní nemocnici v Příbrami. Stále platí, že akutní péče je zachována nonstop beze změny a také to, že v případě podezření na nákazu koronavirem by lidé neměli vstupovat do nemocnice, ale zavolat svého praktického lékaře nebo linku 212 případně 112. Žádáme pacienty a jejich případný doprovod, aby si při vstupu do prostor nemocnice chránili obličej rouškou. Děkujeme.

 

Interní oddělení

Akutní interní ambulance v provozu – přesunuta do D3 – informace Vám podá personál na hlavní recepci.

Telefonní konzultace ohledně chronických interních a kardiologických pacientů – zajišťuje sestra, event. dle potřeby ve spolupráci s lékařem, tel. 318 641 263.

Neodkladné konzultace – kardiologická ambulance + dle potřeby angiolog včetně UZ, tel. 318 641 269.

Kardiostimulační poradna 1x týdně ve čtvrtek v obvyklém režimu.

Neodkladné konzultace – pneumologická ambulance, sestra k dispozici po celou ordinační dobu-lékař na vyžádání sestry, tel. 318 641 65.

Neodkladné konzultace diabetologická ambulance, tel. 318 641 285-284. Sestra k dispozici po celou ordinační dobu-lékař na vyžádání sestry.

Neodkladné konzultace endokrinologická ambulance v obvyklé ordinační době, tel. 318 641 279.

Infekční ambulance v provozu

Dětské oddělení

Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost jsou zredukovány na dvě. Lékařky se zde střídají. Důležitá vyšetření a preventivní prohlídky probíhají.

Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost nemocnice na Dobříši ordinuje v omezeném provozu – probíhají akutní vyšetření, preventivní prohlídky a důležitá vyšetření

Akutní – Příjmová ambulance je v provozu v obvyklém režimu.

Ortopedie

V provozu jsou akutní ambulance, uzavřeny jsou ambulance chronické

Prováděny jsou pouze akutní operace.

Hematologicko – transfúzní oddělení

Ambulance v areálu II na Zdaboři – uzavřena.

Ambulance v areálu I – telefonické konzultace denně. Potřebná ošetření ve středu, čtvrtek a pátek.

Dárci krve – pouze pondělí a úterý.

Urologie

V provozu je akutní ambulance.

Prováděny jsou pouze akutní operace.

Chirurgie

V provozu je akutní ambulance, chronické ambulance a poradny jsou uzavřeny.

Prováděny jsou pouze akutní operace.

Ambulance v areálu 2 na Zdaboři je uzavřena.

Onkologie

Ambulance otevřena – provoz omezen na potřebné případy, chemoterapie podávány nadále.

Oddělení zobrazovacích metod

Prosíme objednané pacienty o ověření platnosti termínu  CT, MR, a UZ vyšetření nejlépe 1 den předem. RTG (skiaskopie) v areálu 2 na Zdaboři je uzavřeno.

Gastroenterologie

Vyšetřováni jsou pouze akutní pacienti, při zhoršení stavu nebo indikaci jiným lékařem.

Praktičtí lékaři

Ordinace MUDr. A. Valentová – přítomna sestřička.

Zástup za MUDR. Valentovou –  MUDr. K. Ivkovská v ordinaci MUDr. Šlemendové  areál II Zdaboř, budova H, přízemí).

Preventivní a vstupní prohlídky jsou dočasně zrušeny. V ordinaci praktického lékaře bude poskytnuta pouze neodkladná akutní péče.

Gynekologicko-porodnické oddělení

Doprovod u porodu je plošným pokynem ministerstva zdravotnictví v současné době zakázán. Pokusíme se zprostředkovat video hovor

Akutní vyšetření a péče o těhotné jsou zachovány. Plánovaná vyšetření jsou zrušena.

Prováděny jsou pouze akutní operace.

Ambulance v areálu 2 na Zdaboři jsou uzavřeny.

Oční oddělení

V provozu je akutní ambulance.

Prováděny jsou pouze akutní operace.

Ambulance v areálu 2 na Zdaboři je uzavřena

ORL

V provozu akutní ambulance.

Ambulance v areálu 2 na Zdaboři je uzavřena.

Neurologie

Ambulance v obvyklé ordinační době – pouze akutní vyšetření.

Ambulance v areálu 2 na Zdaboři jsou uzavřeny.