Rozpočet na rok 2002

1. 1. 2002 Datum sejmutí: 31. 12. 2002

Položkový rozpočet obce na rok 2002

Příjmy

PoložkaDruh příjmutis. Kč
Daně a poplatky
1111Daň ze závislé činnosti1 080,0
1112Daň z příjmu fyzických osob290,0
1121Daň z příjmu práv.osob650,0
1347Správní poplatky -automaty120,0
1341Poplatek za psy7,0
1343Poplatek za užívání VP10,0
1113daň sráž.zvl.saz.-kapit.výnosy50,0
1511Daň z nemovitosti200,0
1211DPH1 100,0
Celkem3 507,0
Dotace
4112dotace-státní správa7,3
4112dotace-MŠ38,0
Celkem45,3
Poplatky
31112111Poplatek za užívání MŠ
31412111Stravné MŠ-ŠJ
37222111Odpady – odvoz kontejnerů
Celkem775,0
Ostatní příjmy
61712111kopírování, popl.za traktor, pohledy35,0
vánoční bal.-dary od občanů2,0
61712131pronájem vodojemu,rybníka101,5
61712141úroky15,0
61712210pokuty4,0
61712132reklamy – ukazatel3,5
Celkem161,0
vodné250,0
příspěvky od občanů -přípojky2 000,0
splátky půjček od občanů400,0
směnka vystavená na získání úvěru vráceno500,0
poplatky za provoz internetu10,0
stočné250,0
zpravodaj15,0
Celkem3 425,0

 

Výdaje

 

Druh výdajetis. Kč
37225169komunál.odpady,tříděné250,0
21225169sběr chem.a tříděného odpadu60,0
Celkem310,0
Silnice
22125171opravy komunikací100,0
22215193zákl.doprav.obslužnost90,0
Celkem190,0
Vodárna
elektrická energie110,0
Celkem110,0
MŠ -provoz
31115134pracovní obuv2,0
31115136učební pomůcky28,0
31115139materiál17,0
31115154elektrická energie160,0
31115161poštovné1,0
31115162telefonní poplatky12,5
31115169služby,revize výtahů25,0
31115171opravy70,0
31115173cestovné1,0
31115137DKP-altán, přístřešek pro děti35,0
Celkem351,5
31135321neinvestiční náklady570,0
Celkem570,0
MŠ-Školní jídelna
31415131potraviny300,0
31415134pracovní obuv2,0
31415137DKP-nerez dřez, nová trouba elektrická25,0
31415139materiál15,0
31415161poštovné1,0
31415171opravy-pískování škrabky5,0
31415173cestovné5,0
Celkem353,0
Knihovna
33145112odměna knihovníka5,0
33145136knihy, předplatné8,0
33145169výměnný fond4,0
33145169nákup materiálu1,0
Celkem18,0
Veřejné osvětlení
36315171opravy VO70,0
36315154elektrická energie VO60,0
Celkem130,0
Ostatní
36336121výstavba inženýrských sítí3 700,6
43195192sociální dávky6,0
37455139veřejná zeleň3,0
investiční úroky-úvěr350,0
vydávání zpravodaje obce24,0
Celkem4 083,6
Správa OÚ
61715111platy zaměstnanců OÚ390,0
61715112platy uvolněného starosty a členů OZ160,0
61715121sociální pojištění150,0
61715122zdravotní pojištění55,0
61715137DKP40,0
61715139materiál60,0
61715154elektrická energie220,0
61715156pohonné hmoty8,0
61715161poštovné17,0
61715162telefonní poplatky55,0
61715163bankovní poplatky25,0
61715166právnické služby50,0
61715167školení2,0
61715169služby200,0
61715171opravy, údržba zařízení OÚ37,0
61715172údržba počítače, programy aktualizace15,0
61715173cestovné40,0
61715175pohoštění12,0
61715229příspěvky regionu0,7
61715134pracovní oděvy4,0
provoz internetu MLK10,0
61715492gratulace6,0
přísp.Svazu měst a obcí2,5
voda MŠ+OÚ8,0
počítačový program MISYS30,0
půjčky občanům200,0
Celkem1 797,20
Celkem výdaje7 913,3