Rozpočet na rok 2004

1. 1. 2004 Datum sejmutí: 31. 12. 2004

Položkový rozpočet obce na rok 2004

Příjmy

 

PoložkaDruh příjmuPříjmy [tis. Kč]
Daně a poplatky
Daň ze závislé činnosti1850,0
Daň z příjmu fyzických osob400,0
Daň z příjmu práv.osob900,0
Správní poplatky -automaty100,0
Poplatek za psy6,0
Poplatek za užívání veř. prostranství4,0
Daň z nemovitosti290,0
DPH1650,0
Celkem5 200,00
Dotace
Dotace-státní správa8,4
Dotace MŠ – platy1650,0
Dotace-MŠ61,5
Dotace na výstavbu vodojemu z MZ1500,0
Celkem3 219,90
Poplatky
Vodárna140,0
Likvidace komunálního odpadu450,0
Poplatek za MŠ160,0
Celkem750,00
Ostatní příjmy
Kopírování, popl.za traktor, pohledy7,0
Vánoční bal.-dary od občanů3,0
Pronájem vodojemu,rybníka120,0
Úroky50,0
Pokuty2,4
Zpravodaj12,0
Reklamy – ukazatel4,0
Příspěvky od občanů -přípojky500,0
Splátky půjček od občanů220,4
Stočné540,0
Splátka za bytovky96,0
Výstavba vodojemu – podíl Řitka Arch.2 500,0
Celkem3 054,80
Financování
Přebytek na účtech1880,0
Celkem1 880,00
Celkem příjmy15 104,70

 

Výdaje

 

Rozpočet na rok 2004Druh výdajůVýdaje [tis. Kč]
Komunální odpady
Komunální odpad430,0
Čištění odpadních vod250,0
Chemické a nebezpečné odpady7,0
Celkem687,00
Silnice
Opravy komunikací2 213,0
Zákl.doprav.obslužnost70,0
Celkem1 283,00
Základní školy
Neinvestiční náklady600,0
Celkem600,00
MŠ – dotace
Provozní náklady (dle rozpočtu MŠ)990,0
Platy (financuje Kr. úřad)1650,0
Celkem2 640,00
Knihovna
Odměna knihovníka5,0
Knihy, předplatné8,0
Výměnný fond4,0
Nákup materiálu4,0
Celkem21,00
Veřejné osvětlení
Opravy VO20,0
Elektrická energie VO45,0
Výstavba VO70,0
Celkem135,00
Ostatní
Kulturní akce15,0
Výstavba vodojemu4715,0
Nákup techniky200,0
Mobiliář30,0
Sociální dávky15,0
Veřejná zeleň5,0
Investiční úroky-úvěr450,0
Vydávání „Zpravodaje obce“25,0
Celkem5 455,00
Správa OÚ
Platy zaměstnanců OÚ680,0
Platy uvolněného starosty a členů OZ250,0
Sociální pojištění85,0
Zdravotní pojištění250,0
Předplatné časopisy, knihy9,0
DKP30,0
Materiál50,0
Elektrická energie190,0
Pohonné hmoty11,0
Poštovné12,0
Telefonní poplatky70,0
bankovní poplatky30,0
Právnické služby100,0
Školení2,0
Služby160,0
Opravy, údržba zařízení OÚ160,0
Ostatní dohody15,0
Údržba počítače, programy aktualizace39,0
Cestovné50,0
Pohoštění,vánoční balíčky,senioři12,0
Příspěvky regionu1,7
Pracovní oděvy5,0
Gratulace6,0
Přísp.Svazu měst a obcí3,0
Voda OÚ4,0
Počítačový program MISYS30,0
Celkem2 254,70
Jiné výdaje
Splátka jistiny úvěru1029,0
Celkem1 029,00
Celkem výdaje15 104,70
Rozdíl – (výdaje-příjmy)0,00