Shledaná porušení zákona při kontrole výkonu samostatné působnosti na základě § 129 a násl. Zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů

31. 8. 2018 Datum sejmutí: 15. 9. 2018