Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

25. 7. 2022 Datum sejmutí: 24. 9. 2022