Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnice llI/11510 – Řitka

13. 10. 2016 Datum sejmutí: 21. 10. 2016