Upozornění pro voliče jiných členských států Evropské unie

8. 4. 2019 Datum sejmutí: 13. 4. 2019

Upozorňujeme voliče jiných členských států Evropské unie, že pokud chtějí hlasovat na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu, musí

OSOBNĚ

ve lhůtě do 12.dubna 2019 požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.