Územní rozhodnutí o umístění stavby kabelového vedení NN

28. 12. 2014 Datum sejmutí: 13. 1. 2015