Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Řitka

21. 9. 2020 Datum sejmutí: 29. 10. 2020

Organizačně technická informace k projednání ÚP

I přes nařízená omezující opatření v souvislosti s výskytem onemocnění Covid 19 se veřejné projednání plánu konat bude v místě a čase určeném (jde o jednání nařízené veřejnoprávním subjektem podle zákona, jedná se tedy o stejný případ, jako jsou jednání soudů nebo zastupitelstev všech úrovní, kam má i veřejnost ze zákona přístup, etc.) Osoby účastnící se jednání však budou mít povinně roušky či respirátory a budou v dostatečných rozestupech (sezení či stání). 

Pro osoby nemocné, handicapované či v karanténě je možné sledovat průběh jednání na webu obce Řitka (www.ritka.cz), kde bude 10 min před zahájením k dispozici odkaz na živý přenos.

Sbírka zákonů č. 400 / 2020  – USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření: zde

Prezentace k dispozici zde

Přílohy:

01_zakladni_cleneni_uzemi.pdf (510.68 kB)

02_hlavni_vykres.pdf (1.3 MB)

03_urb_koncepce_prostorova_regulace.pdf (966.39 kB)

04_verejne_prospesne_stavby.pdf (450.49 kB)

05_etapizace.pdf (518.97 kB)

06_sirsi_vztahy.pdf (1.67 MB)

07_koordinacni_vykres.pdf (4.14 MB)

08_zabory_PF.pdf (1.28 MB)

Přílohy 1 a 2-vyhodnocení stanovisek a připomínek.pdf (2.85 MB)

Ritka_textova_cast_navrh_VP-úprava.pdf (1.26 MB)

Ritka_textova_cast_oduvodneni_VP-úprava.pdf (3.79 MB)