Vyhláška 2/2005

16. 9. 2005 Datum sejmutí: 3. 10. 2005

Vyhláška Obecního úřadu Řitka č. 2/2005 ze dne 15.9.2005

kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o příspěvcích za připojení na vodovodní, kanalizační a plynový řád obce, a za překopy komunikací.

Zastupitelstvo obce Řitka se usneslo a vydalo dne 15.9.2005 podle ust. § 84/odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek I.

Zrušuje se:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o příspěvcích za připojení na vodovodní, kanalizační a plynový řad obce, a za překopy komunikací, vydaná dne 21.1.2004

Článek II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 3.10. 2005

Starosta – Pavel Zeman

Místostarosta – Antonín Dvořák

Vyvěšeno dne 16.9.2005

Sejmuto dne : 3.10.2005.