Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Řitka v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za období roku 2017

12. 2. 2018 Datum sejmutí: 26. 2. 2018