Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Řitka v oblasti poskytování informací podle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za období roku 2020

29. 1. 2021 Datum sejmutí: 12. 2. 2021