Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Řitka v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , za období roku 2021

28. 1. 2022 Datum sejmutí: 6. 2. 2022