Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Řitka v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za období roku 2022

20. 2. 2023 Datum sejmutí: 8. 3. 2023