Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Řitka v oblasti poskytování informací podle zákona č 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, za období roku 2018

22. 2. 2019 Datum sejmutí: 8. 3. 2019