Výroční zpráva o činnosti obecního úřadu Řitka v oblasti poskytování informací podle zákona č 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, za období roku 2019

7. 1. 2020 Datum sejmutí: 21. 1. 2020