Výroční zpráva za období 2012 o činnosti obecního úřadu Řitka v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.2

13. 2. 2013 Datum sejmutí: 27. 2. 2013