Vyrozumění členů OVK o školení okrskových volebních komisí

30. 8. 2022 Datum sejmutí: 8. 9. 2022