Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného dne 29.10. 2018 v 14:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

5. 11. 2018 Datum sejmutí: 20. 11. 2018