Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného dne 17.3. 2017

27. 3. 2017 Datum sejmutí: 10. 4. 2017