Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného dne 19. 11. 2015 v 16.00 hodin v salonku Statek Veselka Řitka.

23. 11. 2015 Datum sejmutí: 9. 12. 2015