Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného dne 22.12. 2015 ve 14.00 hodin v salonku pensionu Veselka Řitka

27. 1. 2016 Datum sejmutí: 12. 2. 2016