Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného dne 28.1. 2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka

8. 2. 2016 Datum sejmutí: 24. 2. 2016