Zápis ze dne 25.7.2002

26. 7. 2002 Datum sejmutí: 11. 8. 2002

Zápis z mimořádného zasedání OZ Řitka konaného dne 25.7.2002

Přítomni :
Dvořák, Poláček, Ing.Marvan, Fidlerová, Mrkáčková, Zeman, Smejkal

Program :

Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva dle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. pro volby konané ve dnech 1. a 2.11. 2002. OZ odsouhlasilo 9ti členné zastupitelstvo . Kandidátní listiny se budou podávat registračnímu úřadu – tj. Mníšku pod Brdy do 27.8.2002 do 16.00 hodin. K 1.1.2002 bylo v obci Řitka 600 obyvatel , sdružení nezávislých kandidátů musí mít podepsanou petici nejméně 42 občany – 7 % z celkového počtu obyvatel a nezávislý kandidát musí mít nejméně 25 podpisů – 4 %.
Poplatek za připojení kanalizace k bytovkám je stanoven na cca 71.000,- Kč pro bytové družstvo. Družstvo si zajistí jímku a doplatek čerpadla.

Zapsal : Pavel Zeman – starosta