Zasedání zastupitelstva obce se koná 26.3. 2021 od 12:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka

19. 3. 2021 Datum sejmutí: 25. 3. 2021

Zasedání zastupitelstva obce

 se koná 26.3. 2021 od 12:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Řitka

Program :

1.) Schválení rozpočtového opatření

2.) Poskytování příspěvků subjektům

3.) Projednání a schválení – sazby obecního úřadu

      Mgr. Kamil Abbid
starosta

19.3.2021

……………………                                                                            ……………………..

Vyvěšeno :                                                                                     Sejmuto :